Ne Aramıştınız?

Güncel Haberler

Sinbo Haber Detay
13 September 2017 | ekonomist.com

Sinbo, mutfağı ahşapla güzelleştirecek

Düzce’de devreye aldığı yeni tesisinde eve yönelik ahşap ürünleri üretmeye başladı.

Bunun yanında Düzce’de 250 milyon dolarlık yatırımla küçük ev aletlerinde kapasitenin 40 binden 100 bin adede çıkacağını söyleyen Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir “2018’de yatırımların etkisiyle ciromuzun 700 milyon TL’ye çıkmasını hedefliyoruz” diyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr

Yerli ve global dev markaların ürettiği küçük ev aletlerinin aynısını çok daha makul fiyatlarla tüketiciye sunmak amacıyla yola çıkan Sinbo’nun başarı hikayesi 30 yıl öncesine dayanıyor.

Bugün İstanbul/Haramidere’deki genel merkezi, Tekirdağ/Çorlu ve Düzce’deki tesislerinde küçük ev aletleri pazarında yıllık 40 bin adet üretim kapasitesi ve 200’ü aşkın ürün gamıyla pazarın önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen 2016 yılında 230 milyon TL ciroya ulaşan şirket, 80 ülkeye de ihracat yapıyor.

Sektör, 2017 yılında ciddi bir büyüme göstermemesine rağmen şirketin bu yılki hedefi ciroyu 400 milyon TL’nin üzerine çıkarmak. Bu yıl pazarın stabil bir büyüme kaydettiğini belirten Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, “Şirket olarak ürün gamımızı genişletmeyi ve Türkiye’nin dört bir yanına eriştirmeyi başardık. Pazarın çok üstünde bir büyüme hacmi yakalıyoruz” diyor.

AHŞAP PAZARI
Şirket, iç pazarda büyümenin yanında ihracat pazarlarında daha aktif olmak adına ağırlıklı olarak mutfağa yönelik ahşap ürünleri yatırımını devreye aldı. Hem de küçük ev aletleri tarafında üretimini tek çatı altında toplama ve kapasiteyi 40 bin adetten 100 bin adede çıkarma için 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım hazırlığında.

Yeni yatırımlar tamamlandığında şirketin istihdamı 1000’lerden beş binlere çıkacak. Yatırımlarla birlikte Sinbo’nun bir dünya markası haline getirilmesi hedefleniyor. Düzce’deki yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Mehmet Demir, küçük ev aletleri pazarının yanında ahşap ev ürünleri pazarına da girdiklerini anlatıyor.

Demir’in verdiği bilgiye göre Sinbo, Düzce’de 55 bin metrekare alanda devreye alınan tesisinde ahşap ev ürünlerine yönelik üretime başlayacak. Sinbo’nun Düzce’deki

yeni tesisinde özellikle kayın ağacından son mamule uzanan bir üretim gerçekleştirilecek. Doğal ve organik olan bu ürünlerin, insan sağlığına uygun yapısıyla tüketicilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

DAHA HESAPLI ÜRÜNLER
“Sinbo olarak ahşap ürünleri alanına da girmeye hazırlanıyoruz. Buna yönelik olarak marka ve ürün çalışmaları tamamlanmak üzere” diyen Mehmet Demir, Sinbo’nun ahşap ürünlere yönelik yeni markasının ürün gamında, eve yönelik çok şık ahşap tasarımların yer alacağını söylüyor.

Bunlar arasında kav, peynir sunum tahtası, ahşap bıçak ünitesi, servis malzemeleri gibi pek çok ürün yer alıyor. Ürünlerin, benzerlerine göre daha hesaplı olarak tüketicilerle buluşturulması planlanıyor.

Yepyeni bir marka yarattıklarını belirten Mehmet Demir, sadece üst düzey değil, orta segmentteki tüketicilerin evlerine de farklı konsept-lerde şık, kullanışlı ve doğal ürünler sokmayı hedeflediklerini söylüyor.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
AR-GE ve üretim kapasitesindeki artış nedeniyle İstanbul Haramidere ve Tekirdağ Çorlu’daki tesisleri yetersiz kalan şirket, bu nedenle Düz-ce’de çok daha büyük bir yatırıma soyunmuş durumda.

Bununla ilgili olarak küçük ev aletleri alanında 250 milyon dolarlık bir bütçe ile 300 bin metrekare kapalı alanda bir yatırımın ön hazırlıkları başladı. Bu yatırımın tamamlanmasıyla önümüzdeki süreçte, üretim birimlerinin büyük çoğunluğu Düzce’ye taşınacak. Yatırım kademe kademe devreye alınacak.

Mehmet Demir, “Sadece bu tesisin 2018 ciro hedefi 50 milyon doların üzerinde. Bu tesis, hem yurtiçi ciromuza hem de ihracat hedeflerimize büyük katkı sağlayacak” diyor. Yeni yatırımın etkisiyle birlikte Mehmet Demir, şirketin 2017 yılında 400 milyon TL olan cirosunun 700 milyon TL’nin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini söylüyor. Öte yandan devreye alınacak tesis, üretimin yanında AR-GE alanı ve üretim kapasitesiyle de Türkiye’de şimdiden ‘ilk’ler arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Yeni yatırım ile birlikte AR-GE harcamaları ve bu konuda görev alacak olan beyaz yakalı mühendis sayısı da artacak. Sinbo, bundan sonraki dönemde müşteri ihtiyaçlarına uygun, yeni ve ilk olma özelliği taşıyan ürünleri pazara sunan bir şirket olmayı hedefliyor.

ÜÇ ÜRETİM TESİSİ
Faaliyete girmek üzere olan Düzce ahşap üretim tesisi ile birlikte üretim merkezlerinin üçe çıktığını hatırlatan Mehmet Demir, “Her bir üretim merkezimizde, elektrikli küçük ev aletleri, züccaciye ve yeni markamız olan ahşap ürünlerimiz olmak üzere, farklı alanlara odaklanıyoruz.

Şu anda 40 bin adedi aşan üretim kapasitemizle pazarın öncü firmaları arasındayız. Hedefimiz kısa zamanda bu rakamı 100 bin adede ulaştırmak” diyor.

Sinbo, ahşap ürünler ve elektrikli ev aletlerinin dışında sadece AR-GE’ye önümüzdeki yıllarda 30 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım harcaması yapmayı planlıyor. Yine bu yıl 1 milyon dolarlık yeni yazılım yatırımı da yapıldı. Mehmet Demir, “Ayrıca küresel anlamda tecrübeye sahip insan kaynağına da kesintisiz yatırım yapmayı sürdürüyoruz” diye ekliyor.

PAZAR YÜZDE 5 BÜYÜDÜ
Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Sinbo’nun ihracat haritasında Çin’den ABD’ye, Meksika’dan Filipinlere Kanada’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafya bulunuyor.

Global bazda küçük ev aletleri sektörünün geçen yıl yüzde 5 büyüme ivmesini koruduğuna ve pazar büyüklüğünün 60 milyar doları aştığına dikkat çeken Mehmet Demir, “Her ne kadar dünya için küçük ev aletleri eski bir pazar olsa da teknolojideki inovatif gelişmeler ve tüketici ihtiyaçlarının değişmesi, köşeleri kapmış gibi görünen dev firmaları zorlamaya başladı.

Bu nedenle Sinbo gibi esnek ve müşteri taleplerine göre üretim yapabilen firmalar için halen yüksek bir potansiyel mevcut” diye anlatıyor.

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Deima Elektromekanik Ürünler İnşaat Spor Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sinbo”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, Sinbo tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 • Veri İşleme Faaliyetleri İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Şartları ve Toplama Yöntemleri

Sinbo’nun veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1 ve madde m.6/3”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Faaliyeti

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Tatbikat eğitimi için eğitmen süreçlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, imza, unvan, TCKN, iletişim bilgileri.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Yazılı olarak (Otomatik olmayan yollarla).

Tatbikat eğitim ve faaliyetlerin yürütülmesi ve organize edilmesi.

Adı soyadı, imza, unvan, fotoğraf.

m.5/1, m.5/2-ç, m.5/2-f.

Yurtdışındaki müşterilere satış ve pazarlamanın gerçekleştirilmesi.

Adı soyadı, e-posta, telefon, bulunduğu ülke bilgisi.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

Fiziki yollarla ve e-posta yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Vize başvurusunun gerçekleştirilmesi için davetiye hazırlama ve talep süreçlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, doğum tarihi, pasaport numarası, pasaport geçerlilik süresi.

m.5/2-e, m.5/2-f.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Gerçekleşen tahsilat hakkında bilgilendirme yapılması.

Adı soyadı, IBAN bilgisi, banka bilgisi, e-posta adresi.

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

E-posta ve internet bankacılığı yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Gelen çek bilgilerinin sisteme girilmesi.

Banka bilgisi, TCKN, imza, IBAN bilgisi, cirolar.

Elden teslimle (Otomatik olmayan yollarla).

Çeklerin tahsilinin gerçekleştirilmesi.

Banka bilgisi, TCKN, imza, IBAN bilgisi, cirolar.

E-posta yoluyla ve elden teslimle (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Alış ve satış faturaların işlenmesi ve kontrolünün sağlanması.

Adı soyadı, vergi numarası, TCKN, iş adresi, telefon, e-posta.

E-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Cari kartların oluşturulması.

Adı soyadı, telefon, e-posta, TCKN, unvan, adres, vergi dairesi, vergi numarası.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

E-posta yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Banka ekstrelerin sisteme girilmesi.

Adı soyadı, unvan.

m.5/2-e, m.5/2-f.

İnternet bankacılığı hizmetleriyle (Kısmen otomatik yollarla).

İthalat ve ihracat evrakların muhasebeleştirilmesi.

Adı soyadı, e-posta, telefon, unvan, adres.

E-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Cari mutabakatların yapılması.

Adı soyadı, e-posta, telefon, unvan, IBAN bilgisi.

Sipariş girişlerinin yapılması.

Adı soyadı, adres bilgisi, telefon, e-posta.

m.5/2-c, m.5/2-e,.m.5/2-f.

Sözlü olarak veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla).

Ciro raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, unvan, müşteri cirosu.

m.5/2-f.

Kurum sunucuları üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Potansiyel müşterileri toptancılara yönlendirmek.

Adı soyadı.

m.5/1.

E-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik yollarla).

Kamera kayıtlarının tutulması.

Görsel veri.

m.5/2-ç, m.5/2-f.

Kurum sistemleri aracılığıyla (Otomatik yollarla).

Ses kayıtlarının tutulması

Ses kayıt verisi.

m.5/2-f.

Giden sevk irsaliyelerini düzenleme.

Telefon numarası.

m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Kurum yazılımlarıyla veya telefonla (Kısmen otomatik yollarla).

Müşteriden gelen bildirimlerin kayıt altına alınması.

Adı soyadı, TCKN, cep telefonu, adres, fatura, garanti belgesi.

m.5/2-f.

Telefon veya irsaliye yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

E-arşiv fatura ve faturaların düzenlenmesi.

Adı soyadı, adres, TCKN.

m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Müşteri ile iletişim kurulması.

Adı soyadı, TCKN, telefon numarası, adres.

m.5/2-e, m.5/2-f.

PTT’nin internet sitesi üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

İade alım süreçlerinin yürütülmesi.

Adı soyadı, TCKN, cep telefonu, adres, fatura, hesap numarası.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

Telefon, e-posta veya posta yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Tüketici hakem heyetiyle olan süreçlerin yürütülmesi.

Adı soyadı, TCKN, cep telefonu, adres, fatura, garanti belgesi, talep şikayet bilgileri.

m.5/2-a, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Posta yoluyla (Otomatik olmayan yollarla).

Müşteriye bilgi SMS’i gönderilmesi.

Telefon numarası, kargo onay kodu.

m.5/2-f.

SMS ile (Kısmen otomatik yollarla).

Müşteri tarafından Bireysel Servis Talep Formu’nun gönderilmesi.

Adı soyadı, TCKN, e-posta, GSM no, adres, ilçe, şehir.

m.5/2-e, m.5/2-f.

İnternet sitesi formu aracılığıyla (Kısmen otomatik yollarla).

Şahıs şirketi müşteriler tarafından Kurumsal Servis Talep Formu’nun gönderilmesi.

Firma unvanı, telefon numarası ve dahili numarası, firma arıza kayıt numarası, e-posta, adres, ilçe, şehir, vergi dairesi, vergi numarası.

Alış ve satış faturaların işlenmesi ve kontrolünün sağlanması.

Adı soyadı, vergi numarası, TCKN, iş adresi, telefon, e-posta.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

E-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 •  Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Tatbikat eğitim ve faaliyetlerin yürütülmesi ve organize edilmesi esnasında işlenen kişisel veriler denetim süreçleri ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla,

Hizmet alınan denetim firmaları, yetkili yargı mercileri, hizmet alınan hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Yurtdışındaki müşterilere satış ve pazarlamanın gerçekleştirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

Hizmet alınan nakliyat firmalarına aktarılmaktadır.

Vize başvurusunun gerçekleştirilmesi için davetiye hazırlama ve talep süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler vize süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Müşterilere aktarılmaktadır.

Çeklerin tahsilinin gerçekleştirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, tahsilat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Hizmet alınan bankalara, faktoring şirketlerine ve hukuk bürolarına aktarılmaktadır.

Alış ve satış faturaların işlenmesi ve kontrolünün sağlanması; banka ekstrelerin sisteme girilmesi; ithalat ve ihracat evraklarının muhasebeleştirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler denetim ve beyanname süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Potansiyel müşterilerin toptancılara yönlendirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

Potansiyel müşterilere aktarılmaktadır.

Kamera ve ses kayıtları esnasında işlenen kişisel veriler, hukuki süreçlerin ve denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri ve kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Giden sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi esnasında işlenen kişisel veriler, iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Hizmet alınan tedarikçi lojistik firmalara aktarılmaktadır.

Müşteriden gelen bildirimlerin kayıt altına alınması esnasında işlenen kişisel veriler, ürünü müşteriye sevk etmek amacıyla,

Hizmet alınan kargo firmalarına aktarılmaktadır.

E-arşiv fatura ve faturaların düzenlenmesi esnasında işlenen kişisel veriler, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Müşteri ile iletişim kurulması esnasında işlenen kişisel veriler, müşteriyle iletişime geçilmesi amacıyla,

Hizmet alınan çağrı merkezine aktarılmaktadır.

Tüketici hakem heyetiyle olan süreçlerin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, talep ve şikayetlere karşı savunmaların yapılması amacıyla,

Hizmet alınan hukuk bürolarına ve tüketici hakem heyetine aktarılmaktadır.

Müşteriye bilgi SMS’i gönderilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, sürecin yürütülmesi amacıyla,

SMS hizmeti sağlayan firmaya aktarılmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yurtdışındaki müşterilere satış ve pazarlamanın gerçekleştirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

Yurtdışındaki hizmet alınan ve verilen firmalara aktarılmaktadır.

Vize başvurusunun gerçekleştirilmesi için davetiye hazırlama ve talep süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler vize süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

 1. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, şirketimizin aşağıda belirtilen adreslerine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız. 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Mersis No : 0273-0089-1180-0010

İnternet Adresi : http://www.sinbo.com.tr

Telefon Numarası : 212 422 94 94

E-Posta Adresi : kvkk.info@sinbo.com