چه چیزی پیدا کردی؟

صافی مجموع کل محصولات یافت شده
محصولاتی را که می خواهید مقایسه کنید را انتخاب کنید.

توان (وات)

دیسک چرخ گوشت (تعداد)

قطعه مخصوص تهیه پپرونی/سوسیس

رب ساز/آبمیوه گیری

صافی مجموع کل محصولات یافت شده
محصولاتی را که می خواهید مقایسه کنید را انتخاب کنید.

توان (وات)

دیسک چرخ گوشت (تعداد)

قطعه مخصوص تهیه پپرونی/سوسیس

رب ساز/آبمیوه گیری