What are you Looking For?

Çevre & İSG Politikası

Küçük ev aletleri üretimi, satışı , pazarlaması , satış sonrası servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren SİNBO, kaliteli ürün üretimi , çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesi, çevrenin en az oranda etkilenmesi ve kirlenmenin asgari seviyede tutulması, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlanması amacı ile kaliteli ürünler üretmek için gerekli önlemlerin alınmasını temel şirket prensibi olarak kabul etmiştir.

Üretimin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket kalite, çevre ve isg politikalarımızın önemli bir parçasıdır.

Sistemlerin yönetimi için tüm alt yapı ve kaynakları sağlamak, çalışanların en alt seviyeye kadar katılımını sağlamak, sürekli gelişimi ilke edinerek bu gelişime olanak tanıyan hedefler belirlemek, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir ürünleri sunarak öncü bir marka olmak politikamızın ana ideolojisidir.

Bu politika çerçevesinde, sinbo aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

  1. Kanunlara ve yasal ve diğer şartlara uyumluluk
  2. Sıfır kaza
  3. Eğitim, bilinçlendirme ve katılım
  4. Sağlık ve yaralanmaların engellenmesi
  5. Koruyucu donanım, makine ve ekipman kullanımı
  6. Tehlikeleri ve kazaları önleme
  7. Doğal kaynakları korumak
  8. Atıkları kontrol altında tutmak
  9. Çevre kirliliğini önleme

Maksimum kalite ve yeterli ekonomikliğe sahip olarak müşteri memnuniyeti doğrultusunda gerçekleştirmeyi ve bu yolda hızla ilerlemeyi taahhüt eder.

Müşteriye kullanılabilir ,verimli ve maliyeti az olan ürünler tasarlayarak tercih edilebilir olmayı hedefler.

Bu esaslara dayanarak, sinbo tüm üretim faaliyetlerinde Kalite, Çevre ve İSG mevzuatlarına top yekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almayı yükümlüdür.

Kişisel Verileri Koruma